Kvalitetspolicy

Vi är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001

• Vi ska utvecklas på ett sunt ekonomiskt och värdebyggande sätt, med en god social
och fysisk miljö, planerad i harmoni med långsiktiga miljökrav
Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas krav, behov, förväntningar

• Våra produkter ska ha ett erkänt gott anseende tillsammans med en god teknisk
funktion och samtidigt ge mervärde för kunden

• Våra kunders förtroende ska bibehållas och utvecklas genom ett långsiktigt agerande

» Kontakta oss

TELETEKNIK AB
Tel: +46 8 7202000, Fax: +46 8 7203008
E-mail: info@teleteknik.com

©2016 TELETEKNIK AB. ALL RIGHTS RESERVED